.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیمتن های عاشقانه کوتاه بسیار زیبا هم بازی قدیم چشم نگذار آنقدر دورم که با شمردن همه اعداد هم پیدایم نمی کنی !! آسمان گفت که امشب ، شب توست سرخی صورت گل ، از تب توست آنچه تا عشق مرا بالا برد بوسه گاهیست که نامش لب توست . . . مــن قـصـهـ بــا تـــو بـودن را تــا ابــد ایـنـگونـهـ آغــاز میکنمــ : یـکـی بـــود هـنـوزمـــ هـستــــ ! " فقط مردها غیرت ندارند " باورکن زنها هم رگ غیرتی دارند که اگر گل کند ....! همه ی مردانگی ات زیر سوال میرود . . . ! دلــــم بـــرای حضــــور غـــایبــــ مدرســهـ تـنگــــ…

امروز یکشنبه 10 اسفند 1399
لینک دوستان