.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیباورهای غیر منطقی در ازدواج باورهای غیر واقع بینانه همان افکار یا انتظارات غیر منطقی هستند. غیر منطقی بودن باور ها به این معناست که افراد را از دستیابی به اهداف اساسی شان باز می‌دارند و نامعقولند و با واقعیت ناساز گار. اگر افراد باورها یا انتظارت غیر واقع بینانه ای در مورد انتخاب همسر داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که دچار تردید، ناکامی و دلسردی شوند. هدف این مطلب شناساندن رایج ترین باور های غیر منطقی در مورد انتخاب همسر است.باورهای غلط1-شاهزاده رویاهافکر می کنید تنها یک شخص مناسب در دنیا برای…

امروز سه شنبه 19 اسفند 1399
لینک دوستان