.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیاس ام اس عاشقانه سوزناک و غمگین در خیــــال من بمان؛   اما خودت بـــــــــرو …   آن که در خیــال من است مـــرا دوســـت دارد …   نه مثل تــــو که بیخیـــال من اســــت…   .   .   .   ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ ؛   حتی ﺍﮔﺮ نمیﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﻧﺪ …   ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ   .   .   .   غم که نوشتن ندارد …   نفوذ می کند در استخوان هایت ،   جاسوس می شود در قلبت ،   و آرام…

امروز دوشنبه 11 اسفند 1399
لینک دوستان