.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیداستان کوتاه آموزنده دوست خوب   دو دوست در بیابان همسفر بودند. در طول راه با هم دعوا کردند. یکی به دیگری سیلی زد. دوستی که صورتش به شدت درد گرفته بود بدون هیچ حرفی روی شن نوشت: (امروز بهترین دوستم مرا سیلی زد)   آنها به راهشان ادامه دادند تا به چشمه ای رسیدند و تصمیم گرفتند حمام کنند. ناگهان دوست سیلی خورده به حال غرق شدن افتاد. اما دوستش او را نجات داد. او بر روی سنگ نوشت: (امروز بهترین دوستم زندگیم را نجات داد )   دوستی که او را سیلی زده و نجات داده بود پرسید:« چرا وقتی سیلی…

امروز یکشنبه 10 اسفند 1399
لینک دوستان