.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیجملات تیکه دار فاز سنگین من با همه این ادم ها بیگانه ام, وبیگانه می مانم تا وقتی که خاک مرا در اغوش بفشارد ای خاک اغوشت را دوست دارم, مرا خیلی زود در اغوش گیر . . . ·ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ!  ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﺪﺍﺧﺘﻨﻪ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮ . . . گاهی بدون گریه، بغض، داد و هوار؛ با غرور باید قبول کنی که فراموش شده ای... و بروی دنبال زندگی ات... . . . بی هیچ دلیل " دوستت دارم "  تا نقص کنم آن قانونی را ک هنوز دلیل می طلبد.. . . . انقدر بغض هایم را فرو دادم و خندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست...…

امروز یکشنبه 10 اسفند 1399
لینک دوستان