.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیجملات عاشقونه تنهایی فاز بالا جمع مان جمع بود. من بودم و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و تنهایی و..... آن قدر زیاد بودیم می ترسم نام "تنهایی" از قلم بیوفتد! . . . قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق...  . . . حسم مث تنهایی بعد شلوغیه...  . . . به سلامتی تنهایی که تنهام نمیزاره!  . . . من و"تنهایی"،... تو با چه "تن"هایی...???  . . . به نام من گناه کن به نازم به تنهایی که جدایی ندارد . . . تنهام…

امروز یکشنبه 10 اسفند 1399
لینک دوستان