.::محل تبلیغات شما::.

بزرگترین سایت تفریحی و سرگرمیمعمای چوب کبریت  شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب کبریت موجود این پنج مربعی که در حال حاضر وجود دارند به چهار مربع تبدیل شوند .   مواردی را که باید در این چیستان و معما رعایت کنید : دو تا چوب کبریت نمی توانند تشکیل یک ضلع مشترک را دهند . مربع ها باید هم انداه باشند . فقط دو چوب کبریت را می توانید جا به جا کنید . شکل هندسی دیگری مانند مستطیل یا مثلث به وجود نیاید . * * * * * * * * * * * * * * * * * *…

امروز یکشنبه 10 اسفند 1399
لینک دوستان